KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


 

  Atama

 

 

     Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Bektaş Tepe Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Paksoy Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V., Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim  Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Dede Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V., Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim  Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hüküm Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V., Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Özşavlı Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak atanmıştır.

 

     Ayrıca üniversitemiz idari personellerinden Cahit Faruk İslamoğlu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına, Ahmet Ağdalyan Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreterliğine, Bülent Yimenicioğlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine, Ayşe Canbazoğlu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne atanmıştır.

 

     Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

  

 KİYÜ Rektörlüğü