KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı


       Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan metni için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.
                       
Duyuru İletişim Bilgileri
Yayın Tarihi :07.07.2017
Duyuru Birimi :Personel Daire Başkanlığı
İlgili Adı Soyadı : Hatice YILDIRIM
Telefon : 0348 814 26 66 -1081
Email : haticedurmus@kilis.edu.tr