Kilis 7 Aralık Üniversitesi

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür V. Hatice KARAKAŞ
Tel 0 (348) 813 12 80 - 90 (1002-1003)
Faks 0 (348) 813 93 24
E-posta ozelkalem@kilis.edu.tr
Rektör Yardımcıları Sekreteri Dudu UYSAL
Tel 0 (348) 813 12 80 - 90 (1006-1007)
Faks 0 (348) 813 93 24
E-posta ozelkalem@kilis.edu.tr